"Дело о нападении в 1659 г крымских татар и изменников черкас на Чернавск, Талиц и Старый Оскол" лл.113-122

Материал из Наши Предки
Перейти к: навигация, поиск

1-10 11-20 21-30 31-40 41-50 51-60 61-70 71-72 73-82 83-92 93-102 103-112 113-122 123-132 133-137 138-145 146-155 156-165 166-175 176-185 186-187


№ листа скан содержание
113
РГАДА ф210 оп6д д43 л.113

№ 7


Списки чернавского Города всякимъ

служилымъ и Жилецкимъ людемъ


дети боярcкия


Григорей Петровъ сынъ Луневъ

Иванъ Фролов сынъ Маликовъ

Григорей Фроловъ сынъ Маликовъ

романъ Федоровъ сынъ маликовъ

Пиминъ боготыревъ

афонасий боготыревъ

Федоръ ворожевъ

осипъ брыковъ

Нифантъ брыковъ

Семенъ огибаловъ


С

113 обр.
РГАДА ф210 оп6д д43 л.113 обр.
Самойла кутеповъ

Петръ Скитовъ

Иванъ борожевъ

Фомин коптевъ

Иванъ Седовъ

елисей огибаловъ

озаръ огибаловъ

осипъ понарьинъ

иванъ понарьинъ

Серъгей Борисовъ

омельянъ шетохинъ

никита рягузовъ

викула рягузовъ

Иванъ погонякинъ

114
РГАДА ф210 оп6д д43 л.114
Ферапонтъ никифоровъ

потапъ камынинъ

арефей кутеповъ

кондратей шиголевъ

лорионъ никифоровъ

Григорей Усачевъ

Григорей Дядищевъ

Савостьянъ креневъ

петръ Хорошиловъ

афонасей Фитякинъ

Григорей большого

петръ рыбниковъ

ортемъ болестевъ

Григорей болестевъ


му

114 обр.
РГАДА ф210 оп6д д43 л.114 обр.
Самионъ Ивановъ

Канстантинъ месоедовъ (мясоедов)

Федоръ тимофеевъ

Сидоръ Болдыревъ

андрей алфимовъ

алферъ Хитрой

Иванъ козьмин

Григорей козьминъ

Симанъ крюковъ

Яковъ крюковъ

Исай олферьевъ

Ларионъ олферьевъ

Терентий дроздовъ

115
РГАДА ф210 оп6д д43 л.115
павелъ дроздовъ

михайла ульшинъ

василей Сушковъ

карпъ лесного

Свиридовъ киреевъ

Григорей неделинъ

осипъ неделинъ

Яковъ шопинъ

Ыедосъ белогородцовъ

кирила белогородцовъ

мокаръ туженской

лазаръ туженской

алфимъ еншовъ

митрофанъ еншонъ


сли

115 обр.
РГАДА ф210 оп6д д43 л.115 обр.
Савелей Ульшинъ

Семенъ моргачевъ

мосей вотутинъ

Степанъ

Епифанъ рухляковъ

Григорей рухляковъ

Садофей клеменовъ

петръ ждановъ

Исай бронниковъ

Иванъ Дуровъ

козма дуровъ

Федотъ Хорлановъ

Леонтей батищевъ

116
РГАДА ф210 оп6д д43 л.116
Богданъ Бородавкинъ

Илья Остафьевъ (Астафьев)

павелъ Остафьевъ (Астафьев)

Иванъ володинъ

родионъ володинъ

Савостьянъ колпаковъ

петръ веревкинъ

Игнатъ Спесивцевъ

моксимъ Спесивцевъ

никифоръ ждановъ

мортинъ костинъ

осипъ костинъ

Ефимъ костинъ

кондратей понарьинъ


ску

116 обр.
РГАДА ф210 оп6д д43 л.116 обр.
Сазонъ понарьинъ

Фотей понарьинъ

Федоръ понарьинъ

Филимонхъ Лыковъ

Фома Лыковъ

Игнатъ Лыковъ

офонасей клобуковъ

Григорей клобуковъ

Донила клобуковъ

офонасей повлухинъ

Тихонъ повлухинъ

Сидоръ повлухинъ

Мелентей котовъ

Тимофей Спесивцовъ

117
РГАДА ф210 оп6д д43 л.117
романъ Спесивцовъ

петръ Думовъ

Зиновъ короткой

Василей ильинъ

Никонъ молыхановъ

Зиновъ котовъ

Ермолъ Думовъ

Иванъ Борзуновъ

Савелей Борзуновъ

Федоръ пронинъ

Евтехъ пронинъ

антомонъ коморовъ (Комаров)

меркулъ коморовъ (Комаров)

михайла щукинъ


му

117 обр.
РГАДА ф210 оп6д д43 л.117 обр.
Гуръ Щукинъ

Левонъ Щукинъ

Левонъ Ульшинъ

Михайла разинковъ

архипъ разинковъ

Кондратей Новиковъ

титъ Федоснинъ

Нефед Володинъ

афонасий Хомутовъ

авдей кораблинъ

Федоръ Дубровской

Иванъ Дубровской

прокофей моргачовъ

Савелей ушековъ (Ушаков)

118
РГАДА ф210 оп6д д43 л.118
акимъ капыринъ

Сергей Фоустов (Фаустов)

полуехтъ котовъ

Уцзьма животовъ

Давыдъ белояровъ

мортынъ рындинъ

Иванъ андреевъ

архипъ Савельевъ

Семенъ романовъ

Семенъ Самоевъ

Дей воротынцовъ

понфилъ рощупкинъ

Семенъ ондреевъ

Григорей молютинъ


тди

118 обр.
РГАДА ф210 оп6д д43 л.118 обр.
Игнатъ понаморевъ

Иванъ никоновъ

Кирей вялковъ

Филипъ позняковъ

Данила терентьевъ

ондросъ ютиловъ

Козма Сухоревъ

нефедъ думовъ

Яковъ корташевъ

моксимъ скубаевъ

уваръ красниковъ

Дементей москвитиновъ

прохоръ Свиридовъ

Иванъ Свиридовъ

119
РГАДА ф210 оп6д д43 л.119
Евланъ олехинъ (Алехин)

Сир(г)ей руковцовъ

тимофей руковцовъ

Иванъ Саловцовъ

Симонъ Стрюковъ

антонъ Стрюковъ

Ерема шестаковъ

Сергей Гуторовъ

афонасей дядищевъ

филипъ дядищевъ

емельянъ алимовъ

Федоръ боевъ

Савелей шетиловъ


к

119 обр.
РГАДА ф210 оп6д д43 л.119 обр.
любимъ ильинъ

никифоръ Горбуновъ

Иванх Ивановъ

Филипъ окороковъ

максимъ каньшинъ

Иванъ дряхоновъ

Емельянъ дряхоновъ

прохоръ Синютинъ

алистратъ абрасцовъ (Образцов)

Федоръ домниковъ

Семенъ Симоновъ

Иванъ Семеновъ

Ермолъ быковской

Иванъ быковской

120
РГАДА ф210 оп6д д43 л.120
Никифоръ величкинъ

петръ корогодинъ

Иванъ Зубковъ

Григорей Зубковъ

Емельянъ передельской

Нестеръ косьяновъ

акимъ косьяновъ

панфилъ починковъ

Иванъ поновъ (панов)

павелъ поновъ (панов)

олферъ Сухоруковъ

алимпей брадинъ

Никита Лесной

Сергей кортошовъ


щи

120 обр.
РГАДА ф210 оп6д д43 л.120 обр.
Иванъ картошовъ

кондратей кортошевъ

ваинъ шеталовъ

андрей шеталовъ

Денисъ шеталовъ

?озаръ пикаловъ

Трофимъ пикаловъ

Иванъ Губановъ

осипъ ситниковъ

Дмитрей ситниковъ

Федоръ вороновской

потапъ Головинъ

Максимъ Головинъ

Констентинъ мишеневъ

121
РГАДА ф210 оп6д д43 л.121
илея Бобровниковъ

анофрей карповъ

Михайла Лазоревъ

Григорей Юрцевъ

Лукъянъ Юрцевъ

Козма коребинъ

амельянъ куповой (Хуповой)

Савостьянъ ребого (Рябой)

Савелей ребого (Рябой)

михайла соютинъ (Саютин)

Никонъ Борисовъ

михайла Борисовъ

Григорей толмачевъ

Никита Голощапов


шу

121 обр.

8061

РГАДА ф210 оп6д д43 л.121 обр.
родионъ Голощаповъ

полуехтъ Сотниковъ

Лорионъ Сотниковъ

Фома Сотниковъ

Кондратей Сотниковъ

Семенъ акульшинъ

парфенъ акульшинъ

Степанъ чиркинъ

Никифоръ Лазаревъ

Иванъ Гавшинъ

Иванъ каторгинъ

Захарей каторгинъ

Иванъ каторгинъ

Клеменъ шевелевъ

алексей Дарохинъ (Дорохин)

122
РГАДА ф210 оп6д д43 л.122
Семенъ жемчюжниковъ (Жемчужников)

Тихонъ кутуковъ

Клеменъ кутуковъ

Семенъ Федариновъ (Федоринов)

Дементей вертковъ

Дементей мишинъ

Сила жемчюжниковъ (Жемчужников)

антипъ ФаустовъСтрельцы


Савелей луневъ

авилъ марыгинъ

михайла елизаровъ

Свиридъ елизаровъ


Ки


1-10 11-20 21-30 31-40 41-50 51-60 61-70 71-72 73-82 83-92 93-102 103-112 113-122 123-132 133-137 138-145 146-155 156-165 166-175 176-185 186-187